THAC

แสดง 1-10 of 10 รายการ

หลักสูตรการดำเนินคดีอนุญาโตตุลาการขั้นสูง
วันเสาร์ที่ 8, 15 และวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567
15,900.00฿ 17,900.00฿

รายละเอียด

 
ที่นั่งยังว่าง
หลักสูตรกฎหมายธุรกิจเบื้องต้น & การเจรจาระงับข้อพิพาทสำหรับผู้ประกอบการ
20 - 21 มิถุนายน 2567
9,900.00฿ 11,900.00฿

รายละเอียด

     
ที่นั่งยังว่าง
14th Mediation Training Course in Thailand
24th - 29th June 2024 at 9:00 am - 5:00 pm
31,900.00฿ 39,900.00฿

รายละเอียด

This programme provides delegates with a minimum of 40 hrs training to become a Civil/Commercial Mediator. The programme is taught by global experts that have decades of experience. Completion of the programme results in full accreditation as a Civil/Commercial Mediator meeting international standards in mediation.

Course objectives
The course aims to help you to: 

  • Welcome and Introduction
  • Historical overview of ADR and the modern ADR movement
  • Theory of Conflict
  • Mediators Code of Conduct
  • Introduction to the 5 stages of mediation
  • Practice opening statements
enlightened Successful completion of the programme will allow you to gain the status of 
‘ADR ODR International Accredited Civil/Commercial Mediator’ and 'THAC Mediator'.

enlightened The course is recognised by the Civil Mediation Council, UK (CMC) and certified by the International Mediation Institute (IMI). This gives it an internationally recognized kite mark of excellence, this means that our graduates obtain a prestigious qualification and have greater opportunities to begin their mediation practice in multiple jurisdictions across the world. Our course is also accredited by the Sinagpore International Mediation Institute (SIMI), which means that our delegates can apply to become a SIMI Level 1 mediator. 
ที่นั่งยังว่าง
หลักสูตรอบรมผู้ประนอม รุ่นที่ 4 (Thai Mediation Training Course 4)
วันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 – 17.00 น.
22,000.00฿
รู้ลึกทุกการไกล่เกลี่ย เคลียร์ทุกการเจรจาด้วยหลักสูตรผู้ประนอมข้อพิพาท

รายละเอียด

ความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นกรณีเพื่อนบ้านอลวน ปัญหาบนท้องถนนอลเวงจนเกิดเป็นข้อพิพาท เมื่อข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้ว การยุติข้อขัดแย้งด้วยการประนอมข้อพิพาทถือเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน โดยการจะทำหน้าที่เป็นผู้ประนอมได้นั้นจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้กระบวนการ และเทคนิคต่าง ๆ หลักสูตรนี้จึงจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และความรู้สำหรับบุคคลที่มีความสนใจ และยังเป็นการเปิดโอกาสเส้นทางการเป็นผู้ประนอมข้อพิพาทในอนาคตอีกด้วยทำไมถึงควรเข้าเรียนหลักสูตรนี้ 👇

✔️ เพิ่มพูนทักษะความรู้ในการทำหน้าที่เป็นผู้ประนอมข้อพิพาท

✔️ ได้รับใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรผู้ประนอมข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ

✔️ สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประนอมของสถาบันอนุญาโตตุลาการได้

✔️ กลยุทธ์และเทคนิคการจัดการประนอมข้อพิพาทเพื่อใช้ในการระงับข้อพิพาททั้งในชีวิตประจำวันภายในองค์กรตลอดจนเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น

✔️ สามารถนำเทคนิคไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

✔️ เรียนรู้ผ่านคดีข้อพิพาทเสมือนจริง


 

 
ที่นั่งยังว่าง
เทคนิคถามค้านในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 13:30-15:00 น.
0.00฿

รายละเอียด

เทคนิคการถามค้านเพื่อเสาะหาข้อเทจจริงในกระบวนการอนุญาโตตุลาการจึงเป็นเทคนิคที่ทนายในกระบวนการรวมถึงตัวคู่กรณีควรรู้เพื่อใช้ในการค้นหา
ความจริงจากพยานของคู่พิพาทอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเพื่อให้ได้มาด้วยคำตอบที่ตรงตามความจริงที่สุดด้วยการถาม ทั้งนี้ผู้ถามควรพิจารณาความ
เหมาะสมและผลที่จะได้ประกอบด้วย มิเช่นนั้นอาจกลายเป็นการเปิดเผยความมุ่งหมายแก่คู่พิพาทเป็นเหตุให้คู่พิพาทหลีกเลี่ยงบ่ายเบี่ยงคำตอบได้
ที่นั่งยังว่าง
การแข่งขันอนุญาโตตุลาเกม ครั้งที่ 2
วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2566
1,000.00฿

รายละเอียด

วิธีการสมัคร
1. หัวหน้า/ตัวแทนทีมกรอกรายละเอียดการสมัครให้ครบถ้วน
2. กรอกรายละเอียด1. ชื่อกลุ่ม 2. ชื่อ-สกุล เบอร์โทร และอีเมลของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม 3. ที่อยู่สำหรับจัดส่งบอร์ดเกมที่ NOTE
ที่นั่งยังว่าง
Why is Alternative Dispute Resolution used in the International Trade?
Tuesday, 7th June 2022 at 1:30PM – 4:30PM
0.00฿
THAC co-organized with Gems Jewelry and Precious metal Confederation of Thailand (GJPCT)

รายละเอียด

We are pleased to inform you that Thailand Arbitration Center (THAC) and Gems Jewelry and Precious metal Confederation of Thailand (GJPCT) is organizing the seminar to promote and strengthen the alternative dispute resolution system and services for widely accepted in Thailand and internationally.

Join us in our search for innovative solutions to disputes that are beneficial in international investment and trade. What is arbitration? What is mediation? Also, what are the benefits and value to be gained after this solution?

We guarantee that everyone will receive exceptional knowledge. along with exchanging experiences with leading speakers from us.
ที่นั่งยังว่าง
Data Protection compliance as competitive advantage in a global digital economy
16 June 2023, 15.00-18.30 PM
0.00฿
Data Protection compliance as competitive advantage in a global digital economy

รายละเอียด

Data Protection Compliance as Competitive Advantage in a Global Digital Economy 

Data protection and cybersecurity are becoming focal points in international arbitration. The politically and commercially sensitive nature of arbitration disputes, which are often confidential, makes them an attractive target for hackers. The prevalence of online hearings and electronic records in the wake of COVID-19 has brought renewed awareness of cybersecurity and data protection risks, a trend that will continue into 2023 and beyond.

Most personal data protection laws are mandatory in arbitration proceedings, meaning they prescribe:
•            what personal data may be processed;
•            where;
•            by what means;
•            with which information security measures; and
•            for how long.

Beyond the importance of protecting data for its own sake, parties and counsel should be aware that various mandatory data protection regulations may arise at different stages of an arbitration or affect certain participants but not others. Personal data transfers can trigger a complex web of different legal regimes with strict rules on when and how data can be transferred internationally. For example, a party’s evidence may include emails between persons based in the EU and that contain personal, protected data under the GDPR. To transfer such data to an arbitrator in a third-party country, the party may be required to put in place appropriate safeguards to protect those emails. In some cases, personal data will need to be redacted before it can be transferred. Regulators are augmenting the costs of noncompliance, with fines for breaches of the data protection laws.

Speakers
Mr. Cosimo Monda, Director, European Centre on Privacy and Cybersecurity (ECPC), Maastricht University
Mrs.Joyce Groneschild, Deputy Director, European Centre on Privacy and Cybersecurity (ECPC), Maastricht University

Practicalities
The launch event and networking meeting are free of charge. Just register upfront so that we can make sure your seat is booked!

📅 Friday 16 June 2023
🕘 Time: 15:00 pm - 18:30 pm
📍Location: Radisson Blu Plaza Bangkok, 489 Sukhumvit Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok, Thailand 10110
Register here : https://event-booking.thac.or.th/th/event/dataprotection/s1

***Preparatory reading and materials
If you would like to prepare yourself before joining the event, the following readings may be interesting:
Blog on ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) ON THAI’S PDPA https://thac.or.th/possibility-of-the-alternative-dispute-resolution-adr-on-thais-pdpa/
The ICCA Reports No. 7: The ICCA-IBA Roadmap to Data Protection in International Arbitration: https://www.arbitration-icca.org/icca-reports-no-7-icca-iba-roadmap-data-protection-international-arbitration
For information about training opportunities with ECPC: https://www.maastrichtuniversity.nl/research/maastricht-european-centre-privacy-and-cybersecurity

Future trainings
In 2023, ECPC and the Thailand Arbitration Centre intend to organise a first training for Privacy- and Data Protection Officers based in South-East Asia. The training will be based on the successful trainings organised by ECPC globally and will be adapted to meet the needs of the South-East Asia business market. All trainings evolve around privacy, data protection, cybersecurity and data management. More details will be presented during the networking event in Bangkok on 16 June.
ที่นั่งยังว่าง
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการระงับข้อพิพาทอันเกี่ยวกับการชำระเงินตามสัญญางานก่อสร้าง
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น.
0.00฿
ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังเสวนาดังกล่าว ในวัน พุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ โรงแรม S31 ด่วน!!! ร่างพรบ.การระงับข้อพิพาทอันเกี่ยวกับการชำระเงินตามสัญญางานก่อสร้าง จะมาช่วยระงับข้อพิพาทโดยเร็ว แต่!!! พรบ.นี้จะเกิดขึ้นหรือไม่ อยู่ที่ท่านมีส่วนร่วม ลงทะเบียนด่วน

รายละเอียด

ด้วยในปัจจุบัน ในแวดวงก่อสร้างมีข้อพิพาทเกิดขึ้นมากมาย แต่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะด้าน เพื่อใช้แก้ปัญหาในเรื่องนี้ หากแต่หลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย กลับมีกฎหมายเฉพาะทางสำหรับเรื่องนี้แล้ว (CIPAA) ที เอช เอ ซี เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัดทำร่าง พรบ.เกี่ยวกับการชำระเงินตามสัญญาก่อสร้างขึ้น เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญ ประโยชน์เกี่ยวกับร่าง พรบ. และเพื่อเป็นการเปิดรับความเห็นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที เอช เอ ซี จึงจัดเสวนาหัวข้อดังกล่าวขึ้น 

สามารถอ่านร่างได้ที่นี้
ที่นั่งยังว่าง
เสวนาหัวข้อกฎหมายระงับข้อพิพาทการชำระเงินค่าก่อสร้าง ช่วยอุตสาหกรรมการก่อสร้างได้อย่างไร
วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 13:00 – 16:15 น.
0.00฿
ร่วมกันหาแนวทางระงับข้อพิพาทในอุตสาหกรรมการก่อสร้างในเสวนาครั้งนี้

รายละเอียด

ปัญหาข้อพิพาทในการก่อสร้างเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายใดที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานี้อย่างตรงจุด จึงเป็นที่มาของการร่างพรบ. ว่าด้วยการระงับข้อพิพาทอันเกี่ยวกับการชำระเงินตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยที เอช เอ ซี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดเสวนาในครั้งนี้ขึ้นเพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญ ประโยชน์ และเพื่อเป็นการเปิดรับความเห็นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น 
โดยภายในงานจะมีการเปรียบเทียบถึงร่างของต่างประเทศ และฉบับ "ร่าง" ของ THAC ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  
ซึ่งเนื้อหาสาระของกฎหมายนี้ช่วยแก้ปัญหาการชำระค่าก่อสร้างอย่างไรและจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้างได้มากน้อยแค่ไหน ท่านสามารถศึกษาเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.นี้ได้ผ่านลิ้งค์ด้านล่างนี้
https://drive.google.com/file/d/1AIFAEcSL5wFAVDP6JBgItW0eRaEyyeI1/view?usp=sharing
ที่นั่งยังว่าง
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by The Vista Co.,Ltd.
info@thac.or.th · +6620181615