THAC

แสดง 1-4 of 4 รายการ

หลักสูตรเทคนิคการเจรจาและการประนอมเพื่อยุติข้อพิพาท
วันจันทร์และอังคาร ที่ 16 – 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 17.30 น.
11,900.00฿
หลักสูตรอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารที่จำเป็นต่อการเจรจาและการประนอมข้อพิพาท

รายละเอียด

หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรองเป็นหลักพื้นฐานในการระงับความขัดแย้งอันนำไปสู่ข้อพิพาท ซึ่งการสื่อสารและการเจรจาต่อรองเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งมีเป้าหมายเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างคู่กรณีโดยมุ่งผลให้ชนะ - ชนะทั้งสองฝ่าย โดยการสื่อสารและการเจรจาที่ดีนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการสื่อสารเจรจาซึ่งเป็นทางเลือกเพื่อหาทางออก โดยผู้เจรจา ผู้ประนอมและทนายความนั้นคือบุคคลซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้ทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ที่นั่งยังว่าง
การแข่งขันการประนอมและเจรจาข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ระดับประเทศ ครั้งที่ 6
วันที่ 23 ถึง 25 มกราคม 2567 ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ
1,000.00฿
กรุณากรอกใบสมัครและส่งเอกสารประกอบการสมัครตามลิ้งค์ด้านล่างให้ครบถ้วน

รายละเอียด

ส่งเอกสารประกอบการสมัครที่: https://forms.gle/PLngiqGQT6D12ZaV9


หลักฐานการสมัคร
   - ใบสมัคร                                                                    จำนวน 1 ชุดต่อ 1 ทีม
   - สำเนาบัตรประชาชน    (ทุกคนในทีม)                           จำนวน 1 ชุด
   - สำเนาบัตรนักศึกษา    (ทุกคนในทีม เว้นโค้ช)               จำนวน 1 ชุด
   - สำเนาบัตรประจำตัวอาจารย์ (กรณีเป็นโค้ชหลายทีม)     จำนวน 1 ชุด
   - กระดาษคำตอบในรอบคัดเลือก                                    จำนวน 2 ข้อ

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. ประเภททีมผู้ประนอม
    1.1 ต้องสมัครเป็นทีม ทีมละ 2 - 3 คน 
    1.2 ผู้สมัครจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยไม่จำกัดคณะ/ภาควิชา และไม่จำเป็นต้องสถาบันการศึกษาเดียวกัน
    1.3 ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี  (นับแต่ในวันที่ยื่นใบสมัคร)


2. ประเภททีมเจรจา 
     2.1 ต้องสมัครเป็นทีม ประกอบด้วยทีมเจรจา 2 - 4 คน โดยในส่วนทีมเจรจาจะต้องมีนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาปริญญาตรี คณะ / สาขานิติศาสตร์ เพื่อสวมบทบาทเป็นทนายความในการแข่งขัน อย่างน้อย 1 คน
     2.2 ผู้สมัครจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยไม่จำกัดคณะ/ภาควิชา และไม่จำเป็นต้องสถาบันการศึกษาเดียวกัน
     2.3 ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี (นับแต่ในวันที่ยื่นใบสมัคร)
     2.4 ผู้สมัครแต่ละทีมการแข่งขัน อาจมีโค้ชประจำทีม ทีมละ 1 - 2 คนก็ได้ จะต้องมีอายุอย่างน้อย 25 ปี 
ขึ้นไป (นับแต่ในวันที่ยื่นใบสมัคร) ในกรณีที่ทีมผู้สมัครมีโค้ชเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย อาจารย์มหาวิทยาลัยสามารถเป็นโค้ชของทีมได้หลายทีม แต่ต้องเป็นทีมที่มาจากมหาวิทยาลัยที่อาจารย์สังกัดอยู่ 
     2.5  ผู้ที่เคยเข้าร่วมแข่งขันกับทางสถาบันฯ ไม่สามารถลงสมัครแข่งขันซ้ำในประเภทเดิมได้อีก
     2.6 ผู้สมัครจะต้องเลือกสมัครการแข่งขัน ประเภททีมผู้ประนอม หรือ ประเภททีมเจรจา อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
 
ที่นั่งยังว่าง
ICCA Roadshow in Bangkok: The Rise of Arbitration in Asia
30/01/2024
0.00฿
ICCA Roadshow in Bangkok: The Rise of Arbitration in Asia

รายละเอียด

ICCA Roadshow in Bangkok: The Rise of Arbitration in Asia

The Thailand Arbitration Centre (THAC), together with HKIAC are pleased to announce the co-organized, “ICCA Hong Kong 2024 – Thailand Roadshow” on 30th January 2024. Attendees are welcome to join virtually or physically at THAC(26th floor Bhiraj Tower (EmQuartier), Sukhumvit Road, Bangkok Thailand).
 
Panelists will share their valuable insights and experiences as they discuss the rise of Arbitration in Asia, and Asia’s significant in the field of international arbitration.  Our panelists will also provide an overview of ICCA 2024 and highlight why ICCA 2024 is relevant to arbitration practitioners based in Thailand! 
 
The discussion will be followed by great opportunity for physical networking event with our distinguished panelists and esteemed experts in international arbitration.
 
 
ที่นั่งยังว่าง
Turning Conflict into Profit by Mediation
8 January 2024 16:00-18:00 (ICT) ONLINE VIA Microsoft Teams
0.00฿

รายละเอียด

How mediators generate income through their conflict resolution expertise. This concise overview covers key aspects of mediator income, including fees, specialization, negotiation skills, training, and alternative revenue sources. It offers a practical guide for aspiring mediators to build successful and profitable careers while serving as a valuable resource for those seeking cost-effective conflict resolution methods.

Step into the world of World-Class Mediators as they take center stage, listening on how they make money, find interesting cases, and challenges in their role. Join us for a down-to-earth chat as they share their toughest experiences, turning conflict into profits.


 
ที่นั่งยังว่าง
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by The Vista Co.,Ltd.
info@thac.or.th · +6620181615