THAC

แสดง 1-6 of 6 รายการ

ก่อสร้างอย่างไรให้ห่างไกลข้อพิพาท
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09:00-12:00 น. ณ The Creator Space ชั้น 1 อาคาร AIT Extension สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
0.00฿

รายละเอียด

การระงับข้อพิพาททางเลือกเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับสากล โดยในปัจจุบันมีผู้หันมาเลือกใช้วิธีการระงับข้อพาททางเลือกกันเป็นจำนวนมาก วงการก่อสร้างก็เช่นกัน เนื่องจากในวงการก่อสร้างนั้นมีข้อพิพาทเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งยังเป็นปัญหาที่มีลักษณะเฉพาะ การปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อเป็นเวลานานจะยิ่งส่งผลกระทบต่อหลายฝ่าย ตั้งแต่ผู้ว่าจ้างไปจนถึงคนงานก่อสร้างและอาจทำให้งานก่อสร้างนั้นไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ ซึ่งการนำวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกอย่างการประนอมหรือการอนุญาโตตลาการเข้ามานั้นจะเข้ามาเป็นตัวช่วยในการคลี่คลายปัญหาและยังสามารถรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้ดำเนินไปได้ด้วยดี

ที่นั่งเต็ม
13th Mediation Training Course in Thailand
2nd - 7th October 2023 at 9:00 am - 5:00 pm
39,900.00฿
13th Mediation Training Course in Thailand

รายละเอียด

This programme provides delegates with a minimum of 40 hrs training to become a Civil/Commercial Mediator. The programme is taught by global experts that have decades of experience. Completion of the programme results in full accreditation as a Civil/Commercial Mediator meeting international standards in mediation.

Course objectives
The course aims to help you to:

 • Welcome and Introduction
 • Historical overview of ADR and the modern ADR movement
 • Theory of conflict
 • Mediators Code of Conduct
 • Introduction to the 5 stages of mediation
 • Practice opening statements
enlightened Successful completion of the programme will allow you to gain the status of 
‘ADR ODR International Accredited Civil/Commercial Mediator’ and 'THAC Mediator'.

enlightened The course is recognised by the Civil Mediation Council, UK (CMC) and certified by International Mediation Institute (IMI). This gives it an internationally recognised kite mark of excellence, this means that our graduates obtain a prestigious qualification and have greater opportunities to begin their mediation practice in multiple jurisdictions across the world. Our course is also accredited by the Sinagpore International Mediation Institute (SIMI), which means that our delegates can apply to become a SIMI Level 1 mediator. 
ที่นั่งยังว่าง
Mediation Training Course in Thailand
26 September - 1 October 2022
39,900.00฿
The 40-hour Civil/Commercial Mediation Skills Course is designed for those individuals who have a desire to mediate within the Civil/Commercial arena.

รายละเอียด

This programme provides delegates with a minimum of 40 hrs training to become a Civil/Commercial Mediator. The programme is taught by global experts that have decades of experience. Completion of the programme results in full accreditation as a Civil/Commercial Mediator meeting international standards in mediation.

Course objectives
The course aims to help you to:

 • Welcome and Introduction
 • Historical overview of ADR and the modern ADR movement
 • Theory of conflict
 • Mediators Code of Conduct
 • Introduction to the 5 stages of mediation
 • Practice opening statements
enlightened Successful completion of the programme will allow you to gain the status of 
‘ADR ODR International Accredited Civil/Commercial Mediator’ and 'THAC Mediator'.

enlightened The course is recognised by the Civil Mediation Council, UK (CMC) and certified by International Mediation Institute (IMI). This gives it an internationally recognised kite mark of excellence, this means that our graduates obtain a prestigious qualification and have greater opportunities to begin their mediation practice in multiple jurisdictions across the world. Our course is also accredited by the Sinagpore International Mediation Institute (SIMI), which means that our delegates can apply to become a SIMI Level 1 mediator. 

enlightenedFOR MORE INFORMATION: HERE
ที่นั่งยังว่าง
บริหารสัญญาก่อสร้างอย่างไรให้ห่างไกลข้อพิพาท
วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 14:00 – 16:30 น.
0.00฿
ที เอช เอ ซี ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีกำหนด จัดงานเสวนาให้ความรู้แก่สมาชิกสมาคมฯ

รายละเอียด

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการงานเสวนาเข้าใจ และทราบถึงความสำคัญของข้อสัญญา ทั้งนี้เพื่อควบคุมและป้องกันข้อพิพาท เช่น ข้อสัญญาเกี่ยวกับ อนุญาโตตุลาการ เป็นต้น

ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาทางวิชาการหัวข้อ “บริหาร สัญญาก่อสร้างอย่างไรให้ห่างไกลข้อพิพาท” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หมดเขตวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565

 
ที่นั่งยังว่าง
การระงับข้อพิพาทในสัญญาก่อสร้าง
วันที่ 5 - 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.
13,900.00฿

รายละเอียด

หลักการการระงับข้อพิพาทครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ภาพรวมในกระบวนการก่อสร้างและข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นวิธีการแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึ้นโดยวิศวกร คณะกรรมวินิจฉัยข้อพิพาท การดำเนินการอนุญาโตตุลาการ รวมถึงกระบวนการในชั้นศาล ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อที่ผู้ปฏับติงานในงานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นวิศวกร ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมงาน ฯลฯ เข้าใจและสามารถจัดการแก้ไขข้อพิพาทในงานก่อสร้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันมีส่วนสำคัญในการช่วยให้โครงการหรืองานก่อสร้างดำเนินต่อไปได้
ที่นั่งยังว่าง
THAILAND ADR WEEK 2024
18 - 20 SEPTEMBER 2024 GRAND OPENING AT ANANTARA SIAM BANGKOK HOTEL
4,900.00฿ 6,700.00฿

รายละเอียด

"EMERGING TRENDS IN ADR: CHARTING THE FUTURE OF DISPUTE RESOLUTION THROUGH INTERNATIONAL AND REGIONAL DEVELOPMENTS."


DO NOT HESITATE TO SECURE YOUR SEAT FOR ONE OF THE MOST ENRICH EVENT FOR ALTERNATIVE DISPUTRE RESOLUTION NOURISHING.
ที่นั่งยังว่าง
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by The Vista Co.,Ltd.
info@thac.or.th · +6620181615