THAC

แสดง 1-6 of 6 รายการ

หมดปัญหาเรื่องสัญญากับคู่ค้า ธุรกิจเครื่องสำอาง
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00-12.00
0฿
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการสัมนาแนวทางการทำธุรกิจเครื่องสำอาง

รายละเอียด

 โดยงานสัมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการ การระงับข้อพิพาททางเลือกการอนุญาโตตุลาการ และแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อพิพาทด้านธุรกิจเครื่องสำอาง รวมถึงข้อสัญญาการค้าทั้งในและต่างประเทศ ลิขสิทธิ์สินค้า  เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 25 จาก 70
หลักสูตรบริหารจัดการความขัดแย้ง
วันพฤหัสบดีและศุกร์ ที่ 8 และ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-17.30
11,900฿
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

หลักสูตรบริหารจัดการความขัดแย้งของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
มีวัตถุประสงค์ : เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคคลทั่วไปรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้รับความรู้และความเข้าใจถึงการบริหารจัดการความขัดแย้งขั้นพื้นฐาน หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เสนอแนวคิด และการทำความเข้าใจกับพลวัตรของความขัดแย้ง รวมถึงเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ในการสื่อสารเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่เต็มไปด้วยความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องในความขัดแย้ง

ความรู้อัดแน่น ครบถ้วน จบในหลักสูตรเดียว

  • ได้รับแนวความคิดในการบริหารจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับตนเอง ผู้อื่น ทีมงาน และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล
  • สามารถสร้างกลยุทธ์และให้คำปรึกษากับบุคคลในองค์กรทั่วไปในการบริหารความขัดแย้งได้ด้วยตนเอง
  • เกิดทักษะในการบริหารจัดการความขัดแย้งทั้งภายในองค์กร และกับหน่วยงาน
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 2 จาก 30
Arbitration in Sport:  The reasons for and challenges of specialist dispute resolution in sport
2 December 2022 at 14:00 - 16:00 pm
0฿
งานเสวนาเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการการกีฬาในรูปแบบภาษาอังกฤษ พร้อมสรุปภาษาไทย

รายละเอียด

⚽️อนุญาโตตุลาการการกีฬา
 
📲เพื่อส่งเสริมให้บุคคลที่สนใจในด้านการกีฬา รับทราบถึงการใช้กลไกการ ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการประนอมข้อพิพาท และการอนุญาโตตุลาการ อีกทั้งยังมุ่งหวังยกระดับวงการกีฬาไทยให้มีประสิทธิภาพ และทัดเทียมกับมาตรฐานสากล
 
🔰เจาะลึกถึงความสำคัญของการใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาททางเลือกด้านการกีฬา พร้อมถึงประโยชน์ของการใช้กระบวนการดังกล่าว
 
ร่วมแชร์ความรู้กันกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นำโดย
- คุณอาทิตย์ ปิ่นปัก อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ผู้ดำเนินรายการ)
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียรภาพ นาหลวง คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- คุณ Nick De Marco, KC, Barrister at Blackstone Chambers
 
เพราะเราเปลี่ยนทุกความขัดแย้งให้เป็นเรื่องง่าย มาร่วมรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญได้ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 นี้ เวลา 14:00 – 16:00 น. ที่ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ที เอช เอ ซี อาคารภิรัชทาวเวอร์ ชั้น 26 

พร้อมฟังออนไลน์ได้ที่ LINK1 , LINK2

ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 32 จาก 50
APEC จบคนไทยได้อะไร?
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 16:00 - 17: 30 น.
0฿
การเสวนาความสำคัญและผลลัพธ์จากการประชุม APEC ต่อคนไทย

รายละเอียด

ความรู้ทั่วไปของการประชุมเอเปค และ ผลลัพธ์ที่จะตามมาทั้งทางด้านต่างๆเ รวมถึงความสำคัญของการประชุมเอเปค และช่วยให้ประชาชนทั่วไปสามารถรับมือกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ปี 2022 นี้ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด เป็นการเสวนาออนไลน์ 

ร่วมฟังการเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญได้ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 นี้ เวลา 16:00 - 17:30 น. ทางออนไลน์ Zoom (ส่งลิ้งค์เข้าร่วมทางอีเมลที่ลงทะเบียน) 
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 1 จาก 100
Win Win Awards งานประกาศรางวัลผู้ประนอมข้อพิพาทแห่งปี ครั้งที่ 1
วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00-20.00 น.
1,500฿
งานประกาศรางวัลผู้ประนอมข้อพิพาทแห่งปี ครั้งที่ 1 โดยสถาบันอนุญาโตตุลาการ ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท สนใจเข้าสมัครเข้าร่วมชิงรางวัลที่ได้ https://forms.gle/nfxUeVnKTBod4uNX9

รายละเอียด

สถาบันฯมีภารกิจในการส่งเสริม พัฒนา และสร้างองค์ความรู้ในกระบวนการการระงับข้อพิพาททางเลือกทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการประนอมข้อพิพาท (Mediation) ทั้งนี้การสร้างองค์ความรู้ไม่เพียงแต่ถ่ายทอดความรู้แค่เพียงในตำรา แต่ยังนำไปสู่การสร้างสรรค์ผู้ประนอมที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นการสนับสนุนวิชาชีพ
ผู้ประนอมและยกระดับผู้ประนอมในประเทศไทยให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ สถาบันฯจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิชาชีพผู้ประนอม และต้องการเชิดชู ยกย่องบุคคลในวงการเหล่านี้ให้เป็นที่ประจักษ์ จึงได้จัด “งานประกาศรางวัลผู้ประนอมข้อพิพาทแห่งปี” โดยงานดังกล่าวจะถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่
14 ธันวาคม 2565 ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประนอมในประเทศไทยรู้สึกภาคภูมิใจในสายวิชาชีพของตนเอง
เป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน รวมทั้งเป็นแรงผลักดันให้การประนอมข้อพิพาทในประเทศไทยเป็นที่ยอมรับและแพร่หลายยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับระดับนานาชาติ


สนใจเข้าสมัครเข้าร่วมชิงรางวัลที่ได้ https://forms.gle/nfxUeVnKTBod4uNX9


 
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 0 จาก 100
หลักสูตรอบรมการระงับข้อพิพาททางเลือกกับสัญญาก่อสร้างภาครัฐ
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00 – 16:00 น.
1,900฿
-

รายละเอียด

เข้มข้นในเนื้อหากับ 2 หัวข้อสำคัญ
สัญญาก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และการระงับข้อพิพาทในงานก่อสร้าง

ประโยชน์ที่จะได้รับในหลักสูตร
  • ทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ ข้อกำหนดต่าง ๆ และทคนิคในการบริหารสัญญาภาครัฐในงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  • เข้าใจถึงวิธีการการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีต่าง ๆ ในสัญญางานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางศาลการไกล่กลี่ยข้อพิพาท การชี้ขาด การอนุญาโตตุลาการ
  • สามารถวิเคราะห์และสามารถเลือกใช้วิธีการยุติข้อพิพาทได้อย่างเหมาะสม
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 60 จาก 150
Copyrights © 2023 All Rights Reserved by The Vista Co.,Ltd.