THAC

แสดง 1-7 of 7 รายการ

หลักสูตรบริหารจัดการความขัดแย้ง
วันอังคาร และวันพุธที่ 9 - 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 – 17:00 น.
9,900.00฿
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

หลักสูตรบริหารจัดการความขัดแย้งของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
มีวัตถุประสงค์ : เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคคลทั่วไปรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้รับความรู้และความเข้าใจถึงการบริหารจัดการความขัดแย้งขั้นพื้นฐาน หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เสนอแนวคิด และการทำความเข้าใจกับพลวัตรของความขัดแย้ง รวมถึงเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ในการสื่อสารเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่เต็มไปด้วยความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องในความขัดแย้ง

ความรู้อัดแน่น ครบถ้วน จบในหลักสูตรเดียว

  • ได้รับแนวความคิดในการบริหารจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับตนเอง ผู้อื่น ทีมงาน และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล
  • สามารถสร้างกลยุทธ์และให้คำปรึกษากับบุคคลในองค์กรทั่วไปในการบริหารความขัดแย้งได้ด้วยตนเอง
  • เกิดทักษะในการบริหารจัดการความขัดแย้งทั้งภายในองค์กร และกับหน่วยงาน
ที่นั่งยังว่าง
The Hottest Seat in International Arbitration Debate
16 August 2023
0.00฿
“The Hottest Seat in International Arbitration Debate”

รายละเอียด

For virtual attendance (Zoom Webinar) Please click here for registration 

The decision on the seat of arbitration is one of the most important choices parties can make due to its legal consequences.  The seat, lex arbitri, determines the law governing the procedure of the arbitration, whether the award can be set aside, the supervisory court over the arbitration, and the validity of the arbitration agreement.  The place of arbitration also determines where the award is made, in other words, the “nationality” of the award for purposes of the New York Convention. 


The Chartered Institute of Arbitrators Thailand Branch and the Thailand Arbitration Center are pleased to invite you to an exciting and interactive event “The Hottest Seat in International Arbitration Debate” featuring distinguished speakers who will each represent a popular seat international arbitration in a fiery debate on why their seat is the most desirable.  Participants will be allowed to vote at the end and the in-person session will be followed by a cocktail networking, courtesy of Clyde & Co.

 
ที่นั่งยังว่าง
YTHAC Fireside Chat Series with Tatiana Polevshchikova, Senior Associate, RGD, and former Deputy Head of Legal of the Asian International Arbitration Centre.
7 August 2023
0.00฿
YTHAC Fireside Chat Series with Tatiana Polevshchikova, Senior Associate, RGD, and former Deputy Head of Legal of the Asian International Arbitration Centre.

รายละเอียด

YTHAC is pleased to invite you to the launch of YTHAC Fireside Chat Series with Tatiana Polevshchikova, Senior Associate, RGD, and former Deputy Head of Legal of the Asian International Arbitration Centre.

A fireside chat is an interactive discussion aimed at engaging its attendees to learn about the guest, his/her professional experience and lessons learned. 

The discussion will be moderated by Kosit Prasitveroj, Associate, Baker McKenzie, and will be followed by a Q&A session and networking opportunity.
ที่นั่งยังว่าง
เทคนิคการบริหารสัญญาก่อสร้างภาครัฐด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก
วันที่ 20 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00-16:00 น. ณ อาคารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
2,500.00฿ 2,900.00฿

รายละเอียด

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. ทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อกำหนดต่าง ๆ และเทคนิคในการบริหารสัญญาภาครัฐในงานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. เข้าใจถึงวิธีการการระงับข้อพิพาทโดยวิธีต่าง ๆ ในสัญญางานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางศาล การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การชี้ขาด การอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์และสามารถเลือกใช้วิธีการยุติข้อพิพาทได้อย่างเหมาะสม
ที่นั่งยังว่าง
การแข่งขันอนุญาโตตุลาการระดับประเทศ ครั้งที่ 1 National Arbitration Competition
วันพฤหัสบดีและศุกร์ ที่ 25 และ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-18.00
500.00฿
สมัครได้ที่ docs.google.com/forms/d/1dy2CRb056nz4vk9zGOAiMorkGQIhptAqsxA-DDcuLJ8/edit

รายละเอียด

สถาบันอนุญาโตตุลาการมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม พัฒนา และสร้างองค์ความรู้ในกระบวนการกระบวนการการระงับข้อพิพาททางเลือกทุกรูปแบบ รวมถึงการอนุญาโตตุลาการ ( Arbitation )

จึงได้จัดการแข่งขันอนุญาโตตุลาการครั้งที่ 1 โดยสถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้จัดการแข่งขันการจำลองสถานการณ์ถกประเด็นข้อกฎหมาย โดยจำลองให้ผู้เข้าแข่งขันเป็นฝ่ายผู้เรียกร้อง หรือ ผู้คัดค้าน ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ภายใต้ข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ

ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25 - 26  สิงหาคม 2565 ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 26 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ 
สมัครได้ที่  ใบสมัครผู้เข้าแข่งขัน การจัดการแข่งขันอนุญาโตตุลาการครั้งที่ 1 (National Arbitration Competition) - Google ฟอร์ม
ที่นั่งยังว่าง
Webinar: Blockchain and Cryptocurrency Arbitration
Thursday 4 August 2022 at 14:00 – 16:20 BKK time
0.00฿
We proudly support the event!!

รายละเอียด

THAC will support the webinar co-hosted between THAC and CIArb Thailand

Join us the webinar titled "Blockchain and Cryptocurrency Arbitration". The panelist will discuss and share their perspective about the On Chain and Off Chain Arbitration of Blockchain disputes and the New York Convention, Arbitration Agreement and smart contracts on the Blockchain and Fintech disputes: Thailand Perspectives.

Registration here to receive your Zoom link 
ที่นั่งยังว่าง
Webinar: Construction Disputes: Australia, South Korea and Thailand
Wednesday, 17th August 2022 at 2:00 - 4:00 pm (Bangkok time)
0.00฿
We proudly support the event!!

รายละเอียด

THAC together with KCAB, CIArb Thailand and TCA supporting the webinar co-hosted by Peter & Kim and Tilleke & Gibbins
.
Join us the webinar titled "Construction Disputes: Australia, South Korea and Thailand". The panelist will discuss and share their perspective about an applicability of the FIDIC Red Book in Thai Laws: Termination and Damages, Interim Relief, and Emergency Arbitrators in Construction Arbitration in Thailand, Mediating Construction Disputes – A War Story and Security for Payment Legislation in Australia.

Registration HERE to receive a Zoom link
ที่นั่งยังว่าง
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by The Vista Co.,Ltd.
info@thac.or.th · +662-0181615