THAC

เสวนาหัวข้อกฎหมายระงับข้อพิพาทการชำระเงินค่าก่อสร้าง ช่วยอุตสาหกรรมการก่อสร้างได้อย่างไร

เสวนาหัวข้อกฎหมายระงับข้อพิพาทการชำระเงินค่าก่อสร้าง ช่วยอุตสาหกรรมการก่อสร้างได้อย่างไร

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 13:00 – 16:15 น.

0.00฿
ที่นั่งยังว่าง
เดือน: June
: ONSITE
ร่วมกันหาแนวทางระงับข้อพิพาทในอุตสาหกรรมการก่อสร้างในเสวนาครั้งนี้
COURSE CODE: SKU-BD00064
ปัญหาข้อพิพาทในการก่อสร้างเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายใดที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานี้อย่างตรงจุด จึงเป็นที่มาของการร่างพรบ. ว่าด้วยการระงับข้อพิพาทอันเกี่ยวกับการชำระเงินตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยที เอช เอ ซี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดเสวนาในครั้งนี้ขึ้นเพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญ ประโยชน์ และเพื่อเป็นการเปิดรับความเห็นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น 
โดยภายในงานจะมีการเปรียบเทียบถึงร่างของต่างประเทศ และฉบับ "ร่าง" ของ THAC ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  
ซึ่งเนื้อหาสาระของกฎหมายนี้ช่วยแก้ปัญหาการชำระค่าก่อสร้างอย่างไรและจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้างได้มากน้อยแค่ไหน ท่านสามารถศึกษาเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.นี้ได้ผ่านลิ้งค์ด้านล่างนี้
https://drive.google.com/file/d/1AIFAEcSL5wFAVDP6JBgItW0eRaEyyeI1/view?usp=sharing
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by The Vista Co.,Ltd.
info@thac.or.th · +6620181615