THAC

แสดง 1-7 of 7 รายการ

กุญแจสำคัญช่วยจัดการความขัดแย้ง ด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก
21 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น.
0฿

รายละเอียด

THAC จับมือกับสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่เป็นเสาหลักด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุน ระหว่างภาครัฐและเอกชน ดังนั้นความรู้เรื่องกระบวนการการระงับข้อพิพากทางเลือกจึงจำเป็นอย่างมาก สำหรับผู้ประกอบการรัฐวิสาหกิจรวมถึงบุคคลทั่วไป ที่ควรทราบถึงวิธีการ แนวทางต่างๆ และประโยชน์ของการระงับข้อพิพาททางเลือกที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาที่เหมาะสมแก่ทุกฝ่าย

ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 0 จาก 0
การดำเนินคดีอนุญาโตตุลาการ
22 กุมภาพันธ์, 1, 8, 10, 22 และ 29 มีนาคม 2565 เวลา 10:00 - 15:00 น.
12,000฿
ยกระดับความรู้ให้ก้าวไกลไปกับผู้เชี่ยวชาญ 11ท่าน กับ การดำเนินคดีอนุญาโตตุลาการ ในยุคดิจิตอล

รายละเอียด

การประกอบธุรกิจในยุคดิจิตอล สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างไร้ขีดจำกัด ปัญหาความเข้าใจหรือการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน อาจส่งผลให้ธุรกิจเกิดปัญหาข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งที่ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในธุรกิจ จึงนิยมใช้การระงับข้อพิพาททางเลือกในการยุติปัญหา

หลักสูตรการอนุญาโตตุลาการ เป็นกระบวนการที่สามารถนำมาใช้กับข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์ได้ทุกประเภท  ซึ่งในหลักสูตรนี้จะช่วยยกระดับความรู้ให้เข้าใจในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

จุดเด่นของหลักสูตร มีการแบ่งระดับเนื้อหาเป็นสัดส่วน
  • การดำเนินคดีอนุญาโตตุลาการเบื้องต้น
  • การดำเนินคดีอนุญาโตตุลาการขั้นสูง
ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะบรรยายโดผู้เชี่ยวชาญทางด้านอนุญาโตตุลาการ ทั้งด้านภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 0 จาก 0
หลักสูตรอบรมผู้ประนอม (ภาคภาษาไทย)
วันที่ 14 - 18 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 – 17.00 น.
19,900฿
อัพสกิลก่อนใคร เปิดโอกาสเส้นทางผู้ประนอมข้อพิพาท รุ่นที่ 1

รายละเอียด

การอบรมผู้ประนอมข้อพิพาท (ภาษาไทย) รุ่นที่ 1 เป็นการอบรมการประนอมข้อพิพาท หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และความรู้ สำหรับบุคคลที่มีความสนใจด้านการประนอมข้อพิพาท ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดสายงาน อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสเส้นทางการเป็นผู้ประนอมข้อพิพาทหน้าใหม่อีกด้วย

ครบจบในหลักสูตรเดียว
•    เพิ่มทักษะความรู้ในการทำหน้าที่ผู้ประนอมข้อพิพาท
•    ได้รับใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรผู้ประนอมข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
•    สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประนอมของสถาบันอนุญาโตตุลาการได้
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 0 จาก 30
INTERNATIONAL WOMEN'S RIGHTS DAY: Break the Bias
Wednesday, 8th March 2023, 2 pm - 4 pm
0฿
-

รายละเอียด

On this special occasion of International Women's Rights Day, it is more than necessary to discuss the important theme of biases. If we can undeniably agree that the awareness around the topics of racial and gender hate has improved, studies show that human beings are full of biases toward people from these communities, in a good and bad way. The discussion is even more necessary in the legal field. How can we, as representatives of the law, break these biases? Come listen to the opinion of our distinguished speakers on this matter.
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 0 จาก 50
หลักสูตรอบรมการระงับข้อพิพาททางเลือกกับสัญญาก่อสร้างภาครัฐ ณ จังหวัดอุดรธานี
วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 – 16:00 น.
1,500฿ 1,900฿
-

รายละเอียด

เข้มข้นในเนื้อหากับ 2 หัวข้อสำคัญ
สัญญาก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และการระงับข้อพิพาทในงานก่อสร้าง

ประโยชน์ที่จะได้รับในหลักสูตร
  • ทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ ข้อกำหนดต่าง ๆ และทคนิคในการบริหารสัญญาภาครัฐในงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  • เข้าใจถึงวิธีการการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีต่าง ๆ ในสัญญางานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางศาลการไกล่กลี่ยข้อพิพาท การชี้ขาด การอนุญาโตตุลาการ
  • สามารถวิเคราะห์และสามารถเลือกใช้วิธีการยุติข้อพิพาทได้อย่างเหมาะสม
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 0 จาก 70
Logistics Dispute ยุติได้ด้วยการประนอม
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14:00 - 16:30 น.
0฿
งานเสวนาจำลองสถานการณ์กระบวนการประนอมข้อพิพาทด้านโลจิสติก

รายละเอียด

การจำลองสถานการณ์การประนอมข้อพิพาทด้านโลจิสติกส์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยการประนอมข้อพิพาท โดยการยกประเด็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจริงในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์จากนั้นแสดงกระบวนการการเจรจาไกล่เกี่ยระหว่างคู่กรณีผู้พิพาทโดยมีผู้ประนอมข้อพิพาทเป็นผู้ไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติข้อพิพาทอย่างเป็นกลาง

ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้และประสบการณ์เสมือนอยู่ในสถานการณ์จริงจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการประนอมข้อพิพาท
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 0 จาก 70
Resolve2Win
16 March 2023 09:00AM-14:00PM at the Athenee Hotel
0฿
Co-organized event by THAC, Hong Kong Department of Justice (DoJ), and Hong Kong Trade Development Council (HKTDC). 

รายละเอียด

Resolve2Win: Mediate First Pledge Campaign event aims to escalate the use of mediation in  Thailand by raising the awareness including advatages and benefits of mediation and also broaden knowledge on that subject in form of seminar and a Mediate First pledge signing intended to mediation use commitment. 
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 0 จาก 150
Copyrights © 2023 All Rights Reserved by The Vista Co.,Ltd.