THAC

แสดง 1-4 of 4 รายการ

หลักสูตรอบรมผู้ประนอม รุ่นที่ 6 (Thai Mediation Training Course 6)
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 ถึงวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567
22,900.00฿

รายละเอียด

👏พัฒนาความรู้ สู่การเพิ่มพูนรายได้กับ หลักสูตรอบรมผู้ประนอม รุ่นที่ 6 (Thai Mediation Training Course 6)🌟
เสริมทักษะความรู้ในการประนอมข้อพิพาทและทักษะการเป็นผู้ประนอม ให้กับผู้ที่สนใจมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยการประนอมข้อพิพาท รวมถึงบทบาทหน้าที่และคุณสมบัติสำคัญของผู้ประนอม
เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้และทักษะการประนอมข้อพิพาทและผู้ที่ไม่มีเกี่ยวรู้เกี่ยวกับการประนอม
ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็น
✅ เพิ่มพูนความรู้ เสริมทักษะและเทคนิคการประนอมข้อพิพาท
✅ ได้รับประกาศนียบัตรจบหลักสูตรผู้ประนอมข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
✅ สามารถขึ้นทะเบียนผู้ประนอมของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์
🔴 ผศ.ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรี, อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และผู้ประนอมข้อพิพาทประจำสถาบันอนุญาโตตุลาการและศาลจังหวัดปทุมธานี
🔴 ดร. นิติ เนื่องจำนงค์, นักวิชาการอิสระ/ทนายความ NITI ACADEMY บริษัท สำนักงานกฏหมายนิติ จำกัด
ราคาพิเศษ Early Bird เพียง 19,900 บาท ถึงวันที่ 15 เมษายน 2567 จากราคาเต็ม 22,900 บาท ✨
วันที่ 22 - 26 เมษายน 2567
ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ
ที่นั่งยังว่าง
ADR for Logistics ทลายทุกข้อจำกัด ระงับทุกข้อพิพาท
วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 14:00 - 16:00 น.
0.00฿

รายละเอียด

สถาบันอนุญาโตตุลาการ ร่วมกับศูนย์ระงับข้อพิพาทด้านโลจิสติกส์ (Thailand Logistics ADR Center:TLAC) กำหนดจัดงานเสวนาเรื่อง "ทลายทุกข้อจำกัด ขจัดทุกข้อพิพาท ด้วย ADR" เนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และการระงับข้อพิพาทดังกล่าวด้วยวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกโดยการประนอมข้อพิพาทหรือการอนุญาโตตุลาการ รวมถึงจัดพิธีเปิดตัวศูนย์ระงับข้อพิพาทด้านโลจิสติกส์ (TLAC)
ที่นั่งยังว่าง
การใช้อนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
3 เมษายน 2567 เวลา 14:00 - 16:00 น.
0.00฿

รายละเอียด

⚡ รู้ทัน ป้องกัน การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
กับ 🔰 "การใช้อนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล” 🔰

⚔️ PDPA ประเด็นสำคัญ สำหรับธุรกิจยุคใหม่ ⚔️

✅ เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์
✅ เข้าใจขั้นตอนการอนุญาโตตุลาการ
✅ ทบทวนหลักการ PDPA
✅ ป้องกันความเสี่ยง มั่นใจในการทำธุรกิจ

✨ วิทยากรมากประสบการณ์ ✨

🔸 คุณรินทร์ วัฒกานนท์ 🔸
Vice President, Data Protection Office & Data Governance Office| Risk Management, InnovestX Securities Company Limited

🔸 ผศ. ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ 🔸
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

🔸 คุณเอื้ออังกูร สันติรงยุทธ 🔸
ทนายความ บริษัท Baker Mckenzie Thailand

ดำเนินรายการโดย
🔸 คุณธีรภัทร์ สมบัติสถาพรกุล 🔸
ทนายความอาวุโส บริษัท CHANDLER MHM LIMITED

📅 3 เมษายน 2024
⏰ เวลา 14:00 - 16:00 น.
📍 ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ
อาคารภิรัช ทาวเวอร์ ชั้น 26 (สถานีรถไฟฟ้า พร้อมพงษ์)
ที่นั่งเต็ม
Navigating Arbitration in Hong Kong and Thailand: A Young Practitioner’s Playbook
Tuesday 11 April 2022 at 4PM (ICT)
0.00฿

รายละเอียด

The webinar organised “by young arbitration practitioners, for young arbitration practitioners” (and all those with an interest in the field) which the panel will discuss real-life legal, procedural and tactical considerations that arise at all stages of an arbitration, from the inception of the dispute through to the issuance of an award and beyond.  In particular, different perspectives will be offered regarding client advice, costs, evidence, hearings and enforcement of the award. The panel of arbitration practitioners will address the questions and doubts frequently raised by companies and in-house counsel. The collaboration between HK45 and THAC in organizing this webinar brings together a wide range of experiences and scenarios from one of the world's leading arbitration hubs, Hong Kong, and the younger but no less dynamic arbitration scene of Thailand.
ที่นั่งยังว่าง
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by The Vista Co.,Ltd.
info@thac.or.th · +6620181615