THAC

แสดง 1-4 of 4 รายการ

Arbitration Training Course 4
9-12 October 2023 at 9:00 am - 5:00 pm
23,900฿ 27,900฿
The essentials of the law and practice in international commercial arbitration

รายละเอียด

The essentials of the law and practice in international commercial arbitration which includes
- the drafting of arbitration clauses for international transactions,
- the constitution of the arbitral tribunal, evidence and other procedural issues,
- categories of arbitral awards and the law governing the merits,
- the vacatur of arbitral awards,
- the latest rules of procedure issued by arbitral institutions, national arbitration laws and the New York    Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 

Attend this course you will:
✅ Gain knowledge about international commercial arbitration
✅ Enhance understanding of arbitration process by a mock arbitration 
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 0 จาก 70
อบรมอนุญาโตตุลาการรุ่นใหม่
วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 13:30 - 16:30 น.
0฿
"แนวทางการดำเนินการพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ เกี่ยวกับการประชุมนัดแรกและการกำหนดประเด็นพิพาท"

รายละเอียด

หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่ออบรมอนุญาโตตุลาการรุ่นใหม่ใน 2 หัวข้อ ได้แก่ “การประชุมนัดแรก” และ “การกำหนดประเด็นข้อพิพาท” เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และส่งเสริมความเชี่ยวชาญแก่ผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ
ประโยชน์ที่จะได้รับ
 • อนุญาโตตุลาการรุ่นใหม่ได้รับทราบถึงความสำคัญและแนวทางในการดำเนินการประชุมนัดแรก 
 • เข้าใจถึงเทคนิคการกำหนดประเด็นข้อพิพาทให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม อันจะทำให้อนุญาโตตุลาการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 และข้อบังคับของ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 35 จาก 70
การประกวดโจทย์สถานการณ์จำลองด้านข้อพิพาท ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
วันเสาร์ ที่ 10 ตุลาคม ถึง 20 พศจิกายน 2565
0฿
เปลี่ยนทุกความขัดแย้งให้เป็นกำไร

รายละเอียด

คว้ากระดาษปากกามาให้ไว หากคุณเคยพบเหตุการณ์หรือเรื่องราวความขัดแย้งไม่ว่าแบบใด อย่าเก็บไว้คนเดียว
THAC ขอเชิญร่วมการประสร้างสถานการณ์จำลองข้อพิพาท ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ชิงเงินรางวัลกว่า 25,000 บาท
-ภาคภาษาไทย 10,000 บาท
-ภาคภาษาอังกฤษ 15,000 บาท

คุณสมบัติ
-เป็นบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอาชีพ เพศ อายุ และสัญชาติ

สมัครพร้อมส่งบทสถานการณ์จำลองข้อพิพาท และอ่านระเบียบการสมัครกับตัวอย่างข้อสอบได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง
https://forms.gle/HQuLCHgcwZcXAdWk6
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 7 จาก 100
อนุญาโตตุลาเกม ครั้งที่ 1
25 - 28 ตุลาคม 2565 เวลา 9:30 - 17:00 น.
1,000฿
กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมแข่งขันยิ่งใหญ่สุดอลังการ

รายละเอียด

ครั้งแรกกับการแข่งขันรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน กับ อนุญาโตตุลาเกม ตอน "สังเวียนมวย"

เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป แลกหมัดออกอาวุธเพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท 

วันรับสมัคร
 • วันที่รับสมัคร 1 กันยายน - 17 ตุลาคม 2565
วันแข่งขัน
 • ประกาศรายชื่อสายการแข่งขัน ในวันที่ 20 ตุลาคม 2565
 • รอบคัดเลือก วันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2565 
 • รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 28 ตุลาคม 2565
สถานที่แข่งขัน
สถาบันอนุญาโตตุลาการ อาคารภิรัชทาวเวอร์ ชั้น  26

คุณสมบัติ
 • มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 • แต่ละทีม ประกอบด้วยสมาชิก 2-3 คน
 • ค่าสมัคร 1000 บาท/ทีม (สมัครแล้วได้รับเกมส์ 1 กล่อง)
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศ มูลค่า 40,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ มูลค่า 10,000 บาท

วิธีการสมัคร
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVua1NoEu05Ciackt19T9phFN6Oe4z1egCmLHwV7Fw2ZfjEQ/viewform?usp=sf_link

ลิ้งค์สำหรับโหลดกฎและระเบียบการสมัคร
https://drive.google.com/file/d/11k9YkmpUJqw3tNayLtmKlSdWjsiGA5SF/view?usp=sharing
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 2 จาก 500
Copyrights © 2023 All Rights Reserved by The Vista Co.,Ltd.