THAC

แสดง 1-7 of 7 รายการ

สำหรับทดสอบระบบ
20 กุมภาพนธ์ 2556
20฿

รายละเอียด

สำหรับทดสอบระบบ
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 9 จาก 0
การดำเนินคดีอนุญาโตตุลาการ
23 กุมภาพันธ์, 7, 9, 16, 23 และ 30 มีนาคม 2566 เวลา 10:00 - 15:00 น.
17,900฿
ที เอช เอ ซี ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำหลักสูตรการดำเนินคดีอนุญาโตตุลาการ

รายละเอียด

 
 
การประกอบธุรกิจในยุคดิจิตอล สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างไร้ขีดจำกัด ปัญหาความเข้าใจหรือการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน อาจส่งผลให้ธุรกิจเกิดปัญหาข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งที่ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในธุรกิจ จึงนิยมใช้การระงับข้อพิพาททางเลือกในการยุติปัญหา

หลักสูตรการอนุญาโตตุลาการ เป็นกระบวนการที่สามารถนำมาใช้กับข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์ได้ทุกประเภท  ซึ่งในหลักสูตรนี้จะช่วยยกระดับความรู้ให้เข้าใจในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะบรรยายโดผู้เชี่ยวชาญทางด้านอนุญาโตตุลาการ ทั้งด้านภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ

คลิ้กเพื่อดาวน์โหลดกำหนดการ
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 17 จาก 30
หลักสูตรอบรมผู้ประนอม รุ่นที่ 3
วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00-17:00 น.
19,000฿ 22,000฿

รายละเอียด

การประนอมข้อพิพาทนั้นเป็นการระงับข้อพิพาททางเลือกหนึ่ง ซึ่งต้องดำเนินไปอย่างเป็นกลาง จริงใจ ไม่มีอคติต่อผู้พิพาทฝ่ายใด เพื่อเอื้อต่อบรรยากาศในการหาข้อยุติข้อพิพาทอย่างยุติธรรมฉันมิตร

หลักสูตรอบรมนี้จึงถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการเป็นผู้ประนอม ให้ผู้ที่สนใจมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยการประนอมข้อพิพาท บทบาทหน้าที่และคุณสมบัติที่สำคัญของผู้ประนอมอันได้แก่ การมีคุณธรรม สร้างความไว้วางใจ  และมีทักษะในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
 
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 9 จาก 30
การดำเนินคดีอนุญาโตตุลาการ
23 กุมภาพันธ์, 7, 9, 16, 23 และ 30 มีนาคม 2566 เวลา 10:00 - 15:00 น.
17,900฿
ที เอช เอ ซี ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำหลักสูตรการดำเนินคดีอนุญาโตตุลาการ

รายละเอียด

 
การประกอบธุรกิจในยุคดิจิตอล สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างไร้ขีดจำกัด ปัญหาความเข้าใจหรือการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน อาจส่งผลให้ธุรกิจเกิดปัญหาข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งที่ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในธุรกิจ จึงนิยมใช้การระงับข้อพิพาททางเลือกในการยุติปัญหา

หลักสูตรการอนุญาโตตุลาการ เป็นกระบวนการที่สามารถนำมาใช้กับข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์ได้ทุกประเภท  ซึ่งในหลักสูตรนี้จะช่วยยกระดับความรู้ให้เข้าใจในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะบรรยายโดผู้เชี่ยวชาญทางด้านอนุญาโตตุลาการ ทั้งด้านภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ

คลิ้กเพื่อดาวน์โหลดกำหนดการ
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 82 จาก 107
การสัมนารับฟังความคิดเห็นดัชนีชี้วัดสถานการณ์อนุญาโตตุลาการในประเทศไทย
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:00 – 16:00 น.
0฿
ขอเชิญร่วมสัมมนาทิศทางและอนาคตอนุญาโตตุลาการประเทศไทย

รายละเอียด

ครั้งแรก กับการร่วมสัมมนาทิศทางและอนาคตระบบอบุญาใตตุลาการในประเทศไทยพร้อมแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำดัชนี ในการร่วมพัฒนาอนุญาโตตุลาการครั้งยิ่งใหญ่

สันมนาผลการจัดทำดัชนีชี้วัดในการแสดงสกานะของการพัฒนาระบบาารอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยพร้อมร่วมแสดงความเห็นต่อการจัดทำดัชนีโดยใช้ข้อมูลจากหน่วยงานในประเทศไทยเพื่อจะเป็นการพัฒนาระบนอนุญาโตตุลาการต่อไป

ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 18 จาก 70
เจาะลึกทุกขั้นตอน จำลองกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:00 – 16:30 น.
0฿
จำลองการอนุญาโตตุลาการ ขั้นเปิดคดี

รายละเอียด

จำลองการอนุญาโตตุลาการในกระบวนการเปิดคดี  ให้แก่บุคคลทั่วไป สามารถรับรู้ และเข้าถึงกระบวนการอนุญาโตตุลาการในกระบวนการเปิดคดี ตามข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ ภายใต้การจัดการคดีของ ที เอช เอ ซี เพื่อให้คนทั่วไปเห็นถึงประโยชน์และการนำอนุญาโตตุลาการไปประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์จริงได้

ร่วมฟังการจำลองอนุญาโตตุลาการจากผู้เชี่ยวชาญ ได้ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:00 – 16:30 น. ณ  สถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 18 จาก 70
รู้ทันแก้ไขปัญหาข้อพิพาท
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:00 – 16:30 น.
0฿
การเสวนาข้อพิพาทของรัฐวิสาหกิจ ที่เกิดขึ้นระหว่างรัฐและเอกชน

รายละเอียด

เผยแพร่ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นกับ รัฐวิสาหกิจ ระหว่างรัฐและเอกชน และ ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไข้ข้อพิพาทที่เกิดขึ้น เพื่อให้เจ้าของกิจการหรือเจ้าหน้าที่รัฐ สามารถแก้ไขปัญหาข้อพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 47 จาก 70
Copyrights © 2023 All Rights Reserved by The Vista Co.,Ltd.