THAC

แสดง 1-4 of 4 รายการ

หลักสูตรการบริหารจัดการความขัดแย้งในสถานที่ทำงาน
22-23 กุมภาพันธ์ 2567
11,900฿

รายละเอียด

🏆 สร้างสรรค์และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการความขัดแย้งในสถานที่ทำงาน กับหลักสูตร Conflict Management Program การบริหารจัดการความขัดแย้งในสถานที่ทำงาน รุ่นแรก 

🔍หลักสูตรนี้ได้รับการปรับปรุงจากหลักสูตรเดิม เพื่อจัดการความขัดแย้งอย่าง สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ให้ผู้เรียนเข้าใจธรรมชาติความขัดแย้ง รูปแบบและสาเหตุของความขัดแย้งใน สถานที่ทำงานพฤติกรรมของเพื่อนร่วมงานลักษณะต่างๆกัน กระบวนการจัดการความขัดแย้งและการเลือกใช้กลยุทธ์การจัดการความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสมกับรูปแบบและสถานการณ์ความขัดแย้งนั้นๆ เพื่อให้สามารถ เปลี่ยนความขัดแย้งเชิงลบให้ลดน้อยลงอยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยจะมีรูปแบบของการ workshop รวมถึง  7 ขั้นตอนการประนอมข้อพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการเสริมด้วย

🎓 ประโยชน์ที่จะได้รับ:

•เข้าใจนิยามความขัดแย้งและเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการความขัดแย้งในที่ทำงาน 
•เข้าใจรูปแบบและสาเหตุความขัดแย้งในที่ทำงานและมีกลยุทธในการจัดการความขัดแย้งได้   
•ได้ฝึกปฏิบัติการบริหารความขัดแย้งจากสถานการณ์ จำลองรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ใน การทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล   
•ได้ทราบถึง 7 ขั้นตอนของการประนอมข้อพิพาท เพื่อต่อยอดในหลักสูตรอบรมผู้ประนอมข้อพิพาทได้ 

📆 ร่วมรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิผล ในงานที่จัดวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ

💰 ราคา Early bird 9,900 บาท (ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567) จากราคาเต็ม 11,900 บาท

🎤 วิทยากร:

คุณกิตติ องอาจเชาว์เลิศ - ผู้ก่อตั้ง LearningSourceAcademy
คุณฉกาจนิตย์ จุณณะภาต - ผู้ประนอมและอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ
ที่นั่งยังว่าง
หลักสูตรกฎหมายธุรกิจเบื้องต้น & การเจรจาระงับข้อพิพาทสำหรับผู้ประกอบการ
14 - 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9:00 - 16:00 น.
7,900฿
-

รายละเอียด

⚡รู้เร็วก่อนใคร ธุรกิจไปไวกว่าติดจรวด

🔰 กับ “กฏหมายธุรกิจเบื้องต้นและการเจรจาระงับข้อพิพาทสำหรับผู้ประกอบการ”

📖 ความรู้กฎหมายธุรกิจเบื้องต้นเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการควรมีไว้เป็นพื้นฐาน กฎหมายธุรกิจ
เบื้องต้น ในเรื่องการจัดตั้งรูปแบบองค์กรทางธุรกิจข้อควรระวังในการพิจารณาสัญญา การดำเนิน
ธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อปกป้องธุรกิจและผลประโยชน์ของผู้ประกอบการ นอกจากนี้ความรู้เรื่องการเจรจาและระงับข้อพิพาทนั้น ยังเป็นเครื่องมือเบื้องต้นที่ผู้ประกอบธุรกิจควรมี เพื่อใช้เป็นแนวทางและวิธีการจัดการข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเพื่อทำให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ด้วยดี


สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้จากหัวข้อนี้
✅ หลักการจัดตั้งองค์กรธุรกิจที่จำเป็น
✅ ร่างสัญญากับหุ้นส่วนทางธุรกิจอย่างไรให้ไร้ปัญหา
✅ หน้าที่กรรมการและความรับผิดของกรรมการ
✅ กฎหมายแรงงานและข้อพิพาทแรงงานเบื้องต้น
✅ ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศอย่างไรให้ผ่านฉลุย
✅ การจัดการข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ
✅ เทคนิคการระงับข้อพิพาทสำหรับผู้ประกอบการ
✅ Workshop เทคนิคการเจรจาต่อรอง


โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มากความสามารถ
🔸คุณดุษดี ดุษฎีพาณิชย์
ทนายความหุ้นส่วน ABER Group

🔸คุณทศพร สัมพิพัฒนเดชา
ทนายความหุ้นส่วน Watson Farley & Williams (ประเทศไทย)


📅 14-15 กุมภาพันธ์ 2567

📍 ณ สถาปันอนุณาโตตุลาการ (THAC)
689 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

🔰 Early Bird 6,900.- (จาก 7,900.-)
ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
ที่นั่งยังว่าง
การดำเนินคดีอนุญาโตตุลาการ
23 กุมภาพันธ์, 7, 9, 16, 23 และ 30 มีนาคม 2566 เวลา 10:00 - 15:00 น.
17,900฿
ที เอช เอ ซี ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำหลักสูตรการดำเนินคดีอนุญาโตตุลาการ

รายละเอียด

 
การประกอบธุรกิจในยุคดิจิตอล สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างไร้ขีดจำกัด ปัญหาความเข้าใจหรือการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน อาจส่งผลให้ธุรกิจเกิดปัญหาข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งที่ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในธุรกิจ จึงนิยมใช้การระงับข้อพิพาททางเลือกในการยุติปัญหา

หลักสูตรการอนุญาโตตุลาการ เป็นกระบวนการที่สามารถนำมาใช้กับข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์ได้ทุกประเภท  ซึ่งในหลักสูตรนี้จะช่วยยกระดับความรู้ให้เข้าใจในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะบรรยายโดผู้เชี่ยวชาญทางด้านอนุญาโตตุลาการ ทั้งด้านภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ

คลิ้กเพื่อดาวน์โหลดกำหนดการ
ที่นั่งยังว่าง
เจาะลึกทุกขั้นตอน จำลองกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:00 – 16:30 น.
0฿
จำลองการอนุญาโตตุลาการในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ให้แก่บุคคลทั่วไป

รายละเอียด

สามารถรับรู้ และเข้าถึงกระบวนการอนุญาโตตุลาการในกระบวนการเปิดคดี ตามข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ ภายใต้การจัดการคดีของ ที เอช เอ ซี เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์จริงได้
1. รู้ถึงกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
2. ประสบการณ์การเปิดคดีจากเหตุการณ์เสมือนจริง
3. เข้าใจถึงกระบวนการและการนำไปใช้ในการเปิดคดี
ที่นั่งยังว่าง
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by The Vista Co.,Ltd.
info@thac.or.th · +6620181615