THAC

หลักสูตรอบรมผู้ประนอม (ภาคภาษาไทย)
หลักสูตรอบรมผู้ประนอม (ภาคภาษาไทย)
หลักสูตรอบรมผู้ประนอม (ภาคภาษาไทย)

หลักสูตรอบรมผู้ประนอม (ภาคภาษาไทย)

วันที่ 14 - 18 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 – 17.00 น.

19,900฿
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 0 จาก 30
เดือน: March
อัพสกิลก่อนใคร เปิดโอกาสเส้นทางผู้ประนอมข้อพิพาท รุ่นที่ 1
COURSE CODE: SKU-BD00001
การอบรมผู้ประนอมข้อพิพาท (ภาษาไทย) รุ่นที่ 1 เป็นการอบรมการประนอมข้อพิพาท หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และความรู้ สำหรับบุคคลที่มีความสนใจด้านการประนอมข้อพิพาท ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดสายงาน อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสเส้นทางการเป็นผู้ประนอมข้อพิพาทหน้าใหม่อีกด้วย

ครบจบในหลักสูตรเดียว
•    เพิ่มทักษะความรู้ในการทำหน้าที่ผู้ประนอมข้อพิพาท
•    ได้รับใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรผู้ประนอมข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
•    สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประนอมของสถาบันอนุญาโตตุลาการได้
Copyrights © 2023 All Rights Reserved by The Vista Co.,Ltd.