THAC

ห้องนานา
ROOM CODE: SKU-R00005

ห้องนานา

ความจุ จำนวน 10 ท่าน

เลือกวันเวลา
ค่าบริการพิเศษ

ค่าบริการพิเศษ
...
-
ห้อง “นานา” หากใครกำลังมองหา ห้องที่นอกจากจะเป็นการประชุมสัมมนาในรูปแบบกลุ่มย่อย หรือห้องสำหรับการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยเฉพาะ สามารถจุคนได้ 10 คน เราขอแนะนำห้องนี้ ที่เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมทางไกล พร้อมทั้งบรรยากาศภายนอกที่สวยงามไปพร้อมๆกัน
Copyrights © 2023 All Rights Reserved by The Vista Co.,Ltd.
info@thac.or.th · +6620181615