THAC

ปัญหา SMEs เคลียร์หมด จบได้ด้วยการประนอม
ปัญหา SMEs เคลียร์หมด จบได้ด้วยการประนอม

ปัญหา SMEs เคลียร์หมด จบได้ด้วยการประนอม

29th May 2024 at 2:00 pm - 5:00 pm

0.00฿
ที่นั่งยังว่าง
เดือน: May
: ONSITE
การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ประนอม เพื่อหาข้อยุติได้อย่างเป็นกลาง
COURSE CODE: SKU-BD00096
ขนสุดยอดผู้ประนอมชั้นนำในประเทศไทย มาให้ความรู้ 7 ขั้นตอนการประนอมที่ทุกคนควรรู้ อีกทั้งยังมีการจำลองสถานการณ์การประนอมข้อพิพาทแบบสมจริง

มุ่งเน้นให้รายบุคคล องค์กร และ ผู้ประกอบการเห็นถึงความสำคัญของการประนอม เรียนรู้หลักวิธีการประนอม และ รับรู้ถึงประโยชน์ของการประนอมข้อพิพาท ผ่านการจำลองสถานการณ์การประนอมข้อพิพาท โดยแคมเปญนี้เป็นการเชิญชวนให้ทุกฝ่ายร่วมกันลงชื่อสนับสนุนและตกลงใช้การระงับข้อพาทโดยการประนอมกันก่อนจะใช้การระงับข้อพิพาททางเลือกอื่น

สิ่งที่จะได้รับ
✅รู้ลึกทุกประเด็นข้อพิพาทด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
✅เรียนรู้เทคนิคการประนอม 7ขั้นตอน
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by The Vista Co.,Ltd.
info@thac.or.th · +6620181615