THAC

แสดง 1-12 of 15 รายการ

หลักสูตรอบรมการระงับข้อพิพาททางเลือกกับสัญญาก่อสร้างภาครัฐ
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.
1,500฿ 1,890฿
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

รายละเอียด

เข้มข้นในเนื้อหากับ 2 หัวข้อสำคัญ
สัญญาก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และการระงับข้อพิพาทในงานก่อสร้าง

ประโยชน์ที่จะได้รับในหลักสูตร
 • ทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ ข้อกำหนดต่าง ๆ และทคนิคในการบริหารสัญญาภาครัฐในงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • เข้าใจถึงวิธีการการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีต่าง ๆ ในสัญญางานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางศาลการไกล่กลี่ยข้อพิพาท การชี้ขาด การอนุญาโตตุลาการ
 • สามารถวิเคราะห์และสามารถเลือกใช้วิธีการยุติข้อพิพาทได้อย่างเหมาะสม
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 0 จาก 70
เดินหน้าธุรกิจ ยุติข้อพิพาทด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก
23 มีนาคม 2565 เวลา 13:00 - 16:00 น.
0฿
THAC ร่วมกับ TPIA จัดงานเสวนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวการระงับข้อพิพาททางเลือก

รายละเอียด

ด้วย ที เอช เอ ซี และ สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย มีกำหนดจัดงานเสวนาทางวิชาการหัวข้อ “เดินหน้าธุรกิจ ยุติข้อพิพาทด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก” ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13:00 – 16:00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Application) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรับรู้และความเข้าใจ ในด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกที่เกี่ยวข้องในด้านธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เล็งเห็นและตระหนักถึงช่องโหว่ของปัญหาเกี่ยวข้องกับการพิพาททางการค้าที่เกิดอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

ที เอช เอ ซี จึงใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมงานโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 0 จาก 0
การดำเนินคดีอนุญาโตตุลาการ
22 กุมภาพันธ์, 1, 8, 10, 22 และ 29 มีนาคม 2565 เวลา 10:00 - 15:00 น.
12,000฿
ยกระดับความรู้ให้ก้าวไกลไปกับผู้เชี่ยวชาญ 11ท่าน กับ การดำเนินคดีอนุญาโตตุลาการ ในยุคดิจิตอล

รายละเอียด

การประกอบธุรกิจในยุคดิจิตอล สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างไร้ขีดจำกัด ปัญหาความเข้าใจหรือการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน อาจส่งผลให้ธุรกิจเกิดปัญหาข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งที่ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในธุรกิจ จึงนิยมใช้การระงับข้อพิพาททางเลือกในการยุติปัญหา

หลักสูตรการอนุญาโตตุลาการ เป็นกระบวนการที่สามารถนำมาใช้กับข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์ได้ทุกประเภท  ซึ่งในหลักสูตรนี้จะช่วยยกระดับความรู้ให้เข้าใจในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

จุดเด่นของหลักสูตร มีการแบ่งระดับเนื้อหาเป็นสัดส่วน
 • การดำเนินคดีอนุญาโตตุลาการเบื้องต้น
 • การดำเนินคดีอนุญาโตตุลาการขั้นสูง
ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะบรรยายโดผู้เชี่ยวชาญทางด้านอนุญาโตตุลาการ ทั้งด้านภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 0 จาก 0
หลักสูตรอบรมผู้ประนอม (ภาคภาษาไทย)
วันที่ 14 - 18 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 – 17.00 น.
19,900฿
อัพสกิลก่อนใคร เปิดโอกาสเส้นทางผู้ประนอมข้อพิพาท รุ่นที่ 1

รายละเอียด

การอบรมผู้ประนอมข้อพิพาท (ภาษาไทย) รุ่นที่ 1 เป็นการอบรมการประนอมข้อพิพาท หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และความรู้ สำหรับบุคคลที่มีความสนใจด้านการประนอมข้อพิพาท ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดสายงาน อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสเส้นทางการเป็นผู้ประนอมข้อพิพาทหน้าใหม่อีกด้วย

ครบจบในหลักสูตรเดียว
•    เพิ่มทักษะความรู้ในการทำหน้าที่ผู้ประนอมข้อพิพาท
•    ได้รับใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรผู้ประนอมข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
•    สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประนอมของสถาบันอนุญาโตตุลาการได้
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 0 จาก 30
หลักสูตรอบรมผู้ประนอม (ภาคภาษาไทย)
วันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 – 17.00 น.
15,500฿ 19,900฿
รู้ลึกทุกการไกล่เกลี่ย เคลียร์ทุกการเจรจาด้วยหลักสูตรผู้ประนอมข้อพิพาท

รายละเอียด

ความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นกรณีเพื่อนบ้านอลวน ปัญหาบนท้องถนนอลเวงจนเกิดเป็นข้อพิพาท เมื่อข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้ว การยุติข้อขัดแย้งด้วยการประนอมข้อพิพาทถือเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน โดยการจะทำหน้าที่เป็นผู้ประนอมได้นั้นจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้กระบวนการ และเทคนิคต่าง ๆ หลักสูตรนี้จึงจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และความรู้สำหรับบุคคลที่มีความสนใจ และยังเป็นการเปิดโอกาสเส้นทางการเป็นผู้ประนอมข้อพิพาทในอนาคตอีกด้วย

ทำไมถึงควรเข้าเรียนหลักสูตรนี้ 👇
✔️ เพิ่มพูนทักษะความรู้ในการทำหน้าที่เป็นผู้ประนอมข้อพิพาท
✔️ ได้รับใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรผู้ประนอมข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
✔️ สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประนอมของสถาบันอนุญาโตตุลาการได้
✔️ กลยุทธ์และเทคนิคการจัดการประนอมข้อพิพาทเพื่อใช้ในการระงับข้อพิพาททั้งในชีวิตประจำวันภายในองค์กรตลอดจนเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น
✔️ สามารถนำเทคนิคไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
✔️ เรียนรู้ผ่านคดีข้อพิพาทเสมือนจริง

 
 
โครงสร้างของหลักสูตรมีอะไรบ้าง 👇
👉 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท
👉 หลักพื้นฐานการประนอม
👉 เครื่องมือสนับสนุนการประนอม
👉 ขั้นตอนการประนอมข้อพิพาท 7 ขั้นตอน
👉 การประนอมข้อพิพาทตามขั้นตอนของ ที เอช เอ ซี (Thailand Arbitration Center: THAC) สถาบันอนุญาโตตุลาการ
👉 ฝึกฝนผ่านบทบาทสมมุติเสมือนจริง
 
คุณจะได้รับทั้งความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตลอดหลักสูตรด้วยมาตรฐานระดับสากลเป็นเวลากว่า 40 ชั่วโมงในราคาเพียง 19,900 บาท !!!พิเศษ 15,500 สำหรับผู้ลงทะเบียนก่อน 16 มิถุนายน 2565!!! ลงทุนครั้งเดียวสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ตลอด
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 0 จาก 30
หลักสูตรบริหารจัดการความขัดแย้ง
วันอังคาร และวันพุธที่ 9 - 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 – 17:00 น.
7,900฿ 9,900฿
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

หลักสูตรบริหารจัดการความขัดแย้งของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
มีวัตถุประสงค์ : เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคคลทั่วไปรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้รับความรู้และความเข้าใจถึงการบริหารจัดการความขัดแย้งขั้นพื้นฐาน หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เสนอแนวคิด และการทำความเข้าใจกับพลวัตรของความขัดแย้ง รวมถึงเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ในการสื่อสารเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่เต็มไปด้วยความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องในความขัดแย้ง

ความรู้อัดแน่น ครบถ้วน จบในหลักสูตรเดียว

 • ได้รับแนวความคิดในการบริหารจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับตนเอง ผู้อื่น ทีมงาน และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล
 • สามารถสร้างกลยุทธ์และให้คำปรึกษากับบุคคลในองค์กรทั่วไปในการบริหารความขัดแย้งได้ด้วยตนเอง
 • เกิดทักษะในการบริหารจัดการความขัดแย้งทั้งภายในองค์กร และกับหน่วยงาน
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 0 จาก 30
หลักสูตรบริหารจัดการความขัดแย้ง ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันพุธ และวันพฤหัสบดีที่ 24 - 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 – 17:00 น.
7,900฿ 9,900฿
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

หลักสูตรบริหารจัดการความขัดแย้งของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
มีวัตถุประสงค์ : เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคคลทั่วไปรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้รับความรู้และความเข้าใจถึงการบริหารจัดการความขัดแย้งขั้นพื้นฐาน หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เสนอแนวคิด และการทำความเข้าใจกับพลวัตรของความขัดแย้ง รวมถึงเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ในการสื่อสารเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่เต็มไปด้วยความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องในความขัดแย้ง

ความรู้อัดแน่น ครบถ้วน จบในหลักสูตรเดียว

 • ได้รับแนวความคิดในการบริหารจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับตนเอง ผู้อื่น ทีมงาน และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล
 • สามารถสร้างกลยุทธ์และให้คำปรึกษากับบุคคลในองค์กรทั่วไปในการบริหารความขัดแย้งได้ด้วยตนเอง
 • เกิดทักษะในการบริหารจัดการความขัดแย้งทั้งภายในองค์กร และกับหน่วยงาน
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 0 จาก 30
หลักสูตรบริหารจัดการความขัดแย้ง ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วันจันทร์ที่ 25 และวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 – 17.00 น.
7,900฿ 9,900฿
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

หลักสูตรบริหารจัดการความขัดแย้งของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
มีวัตถุประสงค์ : เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคคลทั่วไปรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้รับความรู้และความเข้าใจถึงการบริหารจัดการความขัดแย้งขั้นพื้นฐาน หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เสนอแนวคิด และการทำความเข้าใจกับพลวัตรของความขัดแย้ง รวมถึงเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ในการสื่อสารเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่เต็มไปด้วยความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องในความขัดแย้ง

ความรู้อัดแน่น ครบถ้วน จบในหลักสูตรเดียว

 • ได้รับแนวความคิดในการบริหารจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับตนเอง ผู้อื่น ทีมงาน และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล
 • สามารถสร้างกลยุทธ์และให้คำปรึกษากับบุคคลในองค์กรทั่วไปในการบริหารความขัดแย้งได้ด้วยตนเอง
 • เกิดทักษะในการบริหารจัดการความขัดแย้งทั้งภายในองค์กร และกับหน่วยงาน
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 0 จาก 30
หลักสูตรอบรมการระงับข้อพิพาททางเลือกกับสัญญาก่อสร้างภาครัฐ
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 – 16:00 น.
1,500฿ 1,890฿
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียด

เข้มข้นในเนื้อหากับ 2 หัวข้อสำคัญ
สัญญาก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และการระงับข้อพิพาทในงานก่อสร้าง

ประโยชน์ที่จะได้รับในหลักสูตร
 • ทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ ข้อกำหนดต่าง ๆ และทคนิคในการบริหารสัญญาภาครัฐในงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • เข้าใจถึงวิธีการการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีต่าง ๆ ในสัญญางานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางศาลการไกล่กลี่ยข้อพิพาท การชี้ขาด การอนุญาโตตุลาการ
 • สามารถวิเคราะห์และสามารถเลือกใช้วิธีการยุติข้อพิพาทได้อย่างเหมาะสม
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 0 จาก 70
Maxwell Conversations: Duties of International Arbitrators
12th July 2022 at 5:00PM - 6:30PM (GMT+8)
0฿
Thailand Arbitration Center is pleased to support the following event!!

รายละเอียด

Maxwell Conversations features leading personalities at the top of the international dispute resolution industry.

In the fourth Maxwell Conversations, Lawrence Teh, Global Co-Head of International Arbitration of Dentons will speak with prominent arbitrator Prof Bernard Hanotiau of Hanotiau & van den Berg. They will speak on the topic “Duties of International Arbitrators”. The conversation will be joined by other prominent arbitration practitioners during the panel discussion. 

Register for your e-seat now: https://lnkd.in/g7GyFb4b  
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 0 จาก 100
1st Virtual International Mediation Competition
20th - 21st July, 2022
0฿
THAC has arranged 1st Virtual International Mediation Competition for the first time ever!

รายละเอียด

Two full days with extraordinary experiences that will pull the potential and pushing all new generations who born to be the mediator and unleash their fully talents in our stage.

Don't miss the chance to continuous development and also a great opportunity for anyone who wants to growth in the alternative dispute resolution field or can bring all the experiences to be further developed into a career in law.

Come and shake the world in the name of the Thai national team with international battlefields. Face the challenges and take the next step towards success. Together on 20th - 21st July, 2022 through an online platform.

Click here to fill your team information!!
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 0 จาก 100
สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทในอุตสาหกรรมงานก่อสร้าง
11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:30 - 16:30 น.
0฿
THAC ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ จัดงานเสวนาเผยแพร่ความรู้การระงับข้อพิพาททางเลือก

รายละเอียด

เป็นที่ทราบกันดีว่าการดำเนินงานด้านการก่อสร้าง และการลงทุนด้านวิศวกรรมนั้นเป็นธุรกิจที่ใช้เวลาในการดำเนินงานที่ยาวนาน งบประมาณแต่ละโครงการที่ใช้มีมหาศาล บวกกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ซ้ำเติมจุดอ่อนเหล่านี้ ให้เป็นแผลที่ใหญ่ยิ่งขึ้น ทั้งการดำเนินการที่มีขอบเขตของระยะเวลาที่ไม่แน่นอน การหยุดชะงักกระทันหันของโครงการ หรือแม้แต่ความผันผวนของอัตราค่าเงินในการลงทุนระหว่างประเทศ ส่งผลให้เกิดข้อพิพาทมากมาย

ความท้าทายของปัญหาเหล่านี้ "การระงับข้อพิพาททางเลือก" คือมาตรการเชิงปฏิบัติการที่สามารถแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ด้วยระยะเวลาจบปัญหาที่รวดเร็ว และยืดหยุ่นในหลากหลายด้าน ซึ่งมันจะสามารถขจัดความเสี่ยง หรือความเสียหายอื่นๆที่จะตามมาจากการลงทุนด้านงานก่อสร้าง

ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 0 จาก 70
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by The Vista Co.,Ltd.
info@thac.or.th · +6620181615